Hosting met Zeeuwse degelijkheid!

Bel voor hulp of advies:
0653839947

Onze Reputatie

Algemene Voorwaarden

Klantensysteem Home > Algemene Voorwaarden

Deze Web Hosting overeenkomst is tussen Webhosting zeeland en de persoon / personen die gebruik maken van onze website hosting en domeinregistratie service. Lees deze aandachtig om ervoor te zorgen dat u onze voorwaarden begrijpt voor de aankoop van een van onze producten of diensten.

Diensten

Webhosting Zeeland garandeerd de dienst te leveren voor de opgegeven prijzen en op ieder moment. U weet ten alle tijden wat de kosten zijn, en u wordt niet misleid met achterafkosten zoals de meeste andere providers.

Voorwaarden

Alle onze klanten zijn zelf verantwoordelijk voor het toezicht op hun opslagruimte elke maand. Klanten die over hun account limiet gaan zullen een e-mail ontvangen met de optie om hun account aan te passen of bestanden te verwijderen. Mochten er desondanks toch problemen blijven ontstaan zullen we al het mogelijke doen om het probleem op te lossen. Wij behouden het recht om accounts met contante problemen te schorsen. Als klanten zich aanmelden voor een account en deze binnen een maand annuleren zullen ze nog steeds worden aangerekend voor de volledige eerste maand.

Betalingen

Mededelingen over verlengingen worden drie dagen voor de werkelijke verlengdatum gemaild. Als u automatisch betaald hoeft u zich geen zorgen te maken. Alle accounts zijn ingesteld op vooruit-betalen. Indien de betaling niet binnen de gestelde termijn is voldaan worden er € 5 kosten in rekening gebracht. Webhosting Zeeland behoudt zich het recht voor om de prijzen te allen tijde te wijzigen, tenzij andere voorwaarden zijn overeengekomen. Elke factuur die niet binen ons gestelde termijn is voldaan of na overschrijding van de betalingstermijn is onderworpen aan schorsing. U bent verantwoordelijk voor alle kosten vanaf het moment dat uw acount werd aangemaakt, service of dienst werd aangegaan, tot de tijd dat u Webhosting Zeeland heeft bericht over beëindiging van de diensten. Omdat we zijn gevestigd in Nederland is onze website valuta EURO. Uw specifieke facturatie cyclus komt overeen met de contract lengte die in eerste instantie werd gekozen tijdens de setup. Uw account wordt automatisch verlengd , tenzij vooraf geannuleerd. Er zijn geen kosten verbonden voor het opzeggen van een account die per jaar zijn betaald. Als u een account opzegt of de maandelijkse facturatie cyclus stopzet zal Webhosting Zeeland geen voorafbetaalde bedragen terugbetalen.

Alle jaarlijkse betalingen worden niet gerestitueerd zodra de 30 dagen geld terug garantie is verstreken. De enige keer dat u uw jaarcontract kunt eindigen is als uw account niet voldoet aan onze voorwaarden of bij onaanvaardbaar gebruik. Zowel de maandelijkse en jaarlijkse betalingen worden niet terugbetaald als uw account niet voldoet aan onze voorwaarden / onaanvaardbaar gebruik.

Annulering en vroegtijdige beëindiging

Klanten moeten erkennen dat het bedrag van de gekochte diensten is gebaseerd op de klanten overeenkomst en de vergoeding betalen voor de eerste termijn of verlenging van deze termijn.

server misbruik

Elke poging tot het ondermijnen of veroorzaken van schade aan een server door een klant van Webhosting Zeeland is ten strengste verboden.

ICT Solutions zal krachtig reageren op het gebruik of poging tot gebruik van een Internet-account of computer zonder toestemming van de eigenaar. Dergelijke pogingen vallen onder 'Internet oplichting' (bedriegen van andere mensen puur voor het vrijgeven van hun wachtwoorden), wachtwoord diefstal, gat in de beveiliging scannen, enz.

Elk ongeoorloofd gebruik van accounts of via computers van U, of het aangevallen account of server welke eigendom is van Webhosting Zeeland, zal resulteren in actie tegen U. Mogelijke acties omvatten waarschuwingen, schorsing van uw account of stopzetten, alsmede civiele of strafrechtelijke juridische stappen, afhankelijk van de ernst van de aanval.

BELANGRIJK - Webhosting Zeeland heeft het recht om diensten te beëindigen of de toegang te ontzeggen aan iedereen die ons beleid of de hieronder weergegeven voorwaarden schendt zonder waarschuwing of VOORAFGAAND BERICHT. Tevens zal er geen restitutie van betaalde vergoedingen worden gedaan indien account schorsing te wijten is aan schending van de geschetste onderstaande voorwaarden.

Je mag geen IRC, bots of clients draaien op shared servers. Onaanvaardbaar gebruik omvat ook , maar zijn niet beperkt tot: Bulk e-mailen, ongevraagde email, nieuwsgroep spamming, upload scripts (Rappidleach), pornografische inhoud, illegale inhoud, schending van het auteursrecht, merkinbreuk, warez sites (inclusief links naar / uit), cracks, software licenties, proxy-relaying, link farming (bijvoorbeeld via een of door het gebruik van scripts), link grinding, link-only sites, spamdexing, FFA (Free-For-All) en / of iets anders bepaald door Webhosting Zeeland, waaronder misbruik van server resources.

Webapplicaties en WEBTOEGANKELIJKE SCRIPTS - Alle web applicaties die verouderde zijn en actief wordt uitgebuit zullen onmiddellijk worden afgesloten zonder voorafgaande kennisgeving. U bent verantwoordelijk voor en moet uw webtoepassingen en scripts op regelmatige basis controleren op hun veiligheid en om ordelijkheid te garanderen.

Shared hosting accounts kan ook worden beëindigd wanneer daarin de volgende inhoud of links met de volgende inhoud staat : Het verstrekken van materiaal dat beledigend is voor de webcommunity, waaronder schaamteloze uitingen van onverdraagzaamheid, racisme, haat of godslastering; het bevorderen van of het verstrekken van educatieve informatie over onwettige activiteiten; het bevorderen van lichamelijke schade of letsel tegen enig groep of individu; het weergeven van materiaal met obscene naaktheid of pornografisch materiaal (niet van toepassing op managed dedicated servers); weergave van materiaal dat kinderen onder de 18-jaar uitbuit; Schending van het auteursrecht, waaronder het aanbieden van illegaal gekopieerde computerprogramma's of links naar dergelijke programma's; informatie gebruikt om door de fabrikant geïnstalleerde kopieerbeveiliging, met inbegrip van de serienummers of registratienummers van softwareprogramma's, of een soort van piraat-hulpprogramma te omzeilen.

Schijfruimte misbruik

Webhosting Zeeland is de enige scheidsrechter over wat een overtreding van deze bepaling vormt. U bent zelf verantwoordelijk voor het bewaken en gebruik van uw schijfruimte. Als u extra schijfruimte nodig heeft neem dan contact op met een van onze medewerkers en deze zullen u graag verder helpen. U kunt ook een upgrade doen via uw hosting account vanuit uw Webhosting Zeeland klantaccount.

bandbreedte misbruik

Webhosting Zeeland heeft een extra optie welke gratis bandbreedte betreft , maar is geen offsite opslagruimte voor elektronische bestanden. Als u zich niet aan deze voorwaarde houdt, wordt u gewaarschuwd en krijgt u 48 uur om het probleem te verhelpen. Doet u dit niet zal dit resulteren in een extra facturatie voor de extra bandbreedte.

Wij controleren regelmatig het verkeer en zullen direct ingrijpen bij abnormaal hoge bandbreedte..

AUP

De klant gaat akkoord om onze diensten te gebruiken onder de Algemene Voorwaarden , die hier zijn opgenomen met deze overeenkomst. De klant gaat akkoord dat Webhosting Zeeland het recht heeft om de AUP op elk gewenst moment te wijzigen om aan de web hosting normen en wetten te voldoen. Wijzigingen in het AUP zijn van kracht op de eerste kennisgeving van Webhosting Zeeland aan de Klant indien een wijziging is gemaakt, of de eerste dag van de nieuwe termijn die na de wijziging begint. Klant gaat ermee akkoord om samen te werken met Webhosting Zeeland voor redelijk onderzoek bij een vermoedelijke schending van de AUP. In geval van een geschil tussen Webhosting Zeeland en de Klant met betrekking tot de interpretatie van de AUP, zal Webhosting Zeeland commercieel redelijke interpretatie van de AUP naleven.

Klanteninformatie

Klant verklaart en garandeert aan Webhosting Zeeland dat de informatie die hij, zij of het heeft verstrekt ten behoeve van het opzetten en onderhouden van de dienst van Webhosting Zeeland juist is. Als de Klant een particulier is, verklaart en garandeert deze aan Webhosting Zeeland dat hij of zij minstens 18 jaar oud. Webhosting Zeeland kan zich beroepen op de instructies van de persoon die als Primaire klantencontact is ingeschreven over het besluit met betrekking tot de accountinstellingen van de Klant totdat deze een een schriftelijke verklaring heeft verstrekt.

ONGEVRAAGDE EMAIL & SPAMMING

Ongevraagde commerciële advertenties ('spam') zijn niet toegestaan ??in e-mail, en zal waarschijnlijk resulteren in schorsing. Webhosting Zeeland heeft een zero-tolerance aanpak voor spam afkomstig van haar servers of voor spam reclame van domeinen gehost binnen ons netwerk. Indien gevonden, kan uw account worden verwijderd.

De volgende activiteiten zijn niet toegestaan??: SPAM, die omvat, maar is niet beperkt tot, bulk mailing van commerciële reclame, informatieve mededelingen, liefdadigheid verzoeken, petities voor handtekeningen, en politieke of religieuze traktaten (zoals berichten kunnen alleen voor degenen die hebben gestuurd expliciet gevraagd het van uw domein); Ontkrachten, wijzigen of verwijderen van e-mail headers - elk domein dat stealth spam verstuurd zal zonder waarschuwing en zonder restitutie worden beëindigd. Het verzenden van een groot aantal exemplaren van dezelfde of in wezen gelijksoortige bericht met de bedoeling om een server of account ('mail bombing') te verstoren; Spammen van nieuwsgroepen: Commerciële advertenties zijn niet welkom in de meeste Usenet discussiegroepen en op de meeste e-mail mailing lists. Ongepast posting kan resulteren in schorsing van uw account. Zie de voorwaarden van de nieuwsgroep of mailinglijst of reclame is toegestaan ??of niet. Het verzenden van een bericht naar veel verschillende off-topic nieuwsgroepen, is het bijzonder onethisch en zal als zodanig worden behandeld; Mail mag niet worden gebruikt om anderen lastig te vallen of te intimideren. Pesterijen, hetzij door middel van taalgebruik, de frequentie van de berichten, of de grootte van de berichten, is verboden. Het verzenden van een enkele onwelkome boodschap kan al worden beschouwd als intimidatie. Als een ontvanger vraagt ??om te stoppen met het verzenden van e-mail bent u verplicht die persoon geen verdere berichten te sturen.

NB - Als u gebruik maken van de diensten van een andere provider naar een website die gehost wordt door of via Webhosting Zeeland ('spamvertising') te bevorderen, worden de bepalingen van het bovenstaande beleid is van toepassing alsof de SPAM via onze servers werden gestuurd.

99.99% UPTIME GUARANTIE

(1.) Dekking - Deze 99,99% uptime garantie geldt voor alleen voor klanten die netjes aan hun betalingsverplichtingen hebben voldaan op het moment van een storing.

(2.) SERVICE LEVEL AGREEMENT ('SLA') & SPECIFICATIONS - Webhosting Zeeland streeft ernaar om de inhoud van uw website 99,99% van de tijd online te hebben . Downtime van het netwerk ('onbeschikbaarheid') wordt gedefinieerd als 100% packet loss van Webhosting Zeeland of zijn backbone providers. Downtime wordt gemeten in de afgelopen 10 minuten na melding van een netwerk storing via Webhosting Zeeuland online ticket systeem. Als het ticketing systeem zelf onbereikbaar is , dient u de servicedesk van Webhosting zeeland te bellen.

Webhosting Zeeland beheerders zal het einde van de downtime bepalen via een traceroute naar uw machine van buiten het Webhosting Zeeland netwerk.

(3a.) SHARED HOSTING CREDITS - In het geval dat uw website voor minder dan 100% niet beschikbaar is , zal Webhosting Zeeland de volgende maand servicekosten als volgt crediteren. Uw kredietnota gaat in met terugwerkende kracht en gemeten in 24 uur per dag van een kalendermaand, met de maximale kredietnota van ten hoogste 50% van de maandelijkse servicekosten voor de getroffen maand.

- 95% to 99.9% - Uw account zal 10% van uw maandelijkse hostingkosten worden gecrediteerd
- 90% to 94.9% - Uw account zal 20% van uw maandelijkse hostingkosten worden gecrediteerd
- 89.9% or below - Uw account zal 50% van uw maandelijkse hostingkosten worden gecrediteerd (3b.)

Creditering zal niet worden verstrekt als de storing het gevolg is van:

- Gepland onderhoud zoals van tijd tot tijd gepubliceerd bij Webhosting Zeeland,
- Uw eigen gedrag of de prestaties of falen van uw apparatuur, installaties of toepassingen,
- omstandigheden welke buiten Webhosting Zeeland redelijke controle vallen, inclusief, zonder beperking, daden van overheidswege, oorlog, oproer, sabotage, embargo, brand, overstroming, staking of andere arbeid verstoring, onderbreking van of vertraging in het transport, niet beschikbaar zijn van onderbreking of vertraging in de telecommunicatie of diensten van derden, inclusief DNS propagatie, domeinnaam registratie / overdracht, falen van software van derden of hardware of het onvermogen om grondstoffen te verkrijgen, leveringen of stroom die in of in de apparatuur die nodig is voor het aamsturen van uw server en dus website,
- U een overeenkomst breekt of beleid in Webhosting Zeeuland 'Voorwaarden & amp; beleidsvoorwaarden en AUP ' door het veroorzaken met een crash van een server als gevolg.

GRENZEN TECHNISCHE ONDERSTEUNING

Webhosting Zeeland biedt technische ondersteuning aan, dat omvat slechts ons gebied van deskundigheid. Dergelijke expertise omvat assistentie, het oplossen van problemen, en debuggen van onze Directadmin control panel-interface, servers binnen onze directe verantwoordelijkheid en alle andere hosting gerelateerde onderwerpen.

In tegenstelling tot veel andere hosting bedrijven doen we ons best om te u helpen met scripts, templates en programmeertalen. Echter, in geen geval wordt Webhosting Zeeland verplicht om u te helpen bij de installatie van nieuwe applicatie , modules, templates en / of programmeertalen, noch in het verlenen van bijstand voor eventuele fouten van programma's die zijn gewijzigd door u of een ander.

CGI SCRIPTS

Elke shared web hosting account komt met een eigen CGI-BIN. U bent vrij om een ??CGI-scripts die u wenst te gebruiken, maar behouden ons het recht om eventuele CGI-script dat een niet normale werking van de shared server bewerkstelligt zonder voorafgaande kennisgeving uit te schakelen.

Vrijwaring

De klant gaat akkoord met het vrijwaren van Webhosting Zeeland, Webhosting Zeeuwse filialen, en elk van hun respectievelijke functionarissen, directeuren, vertegenwoordigers en werknemers van en tegen enige en alle claims, eisen, aansprakelijkheid, verplichtingen, verliezen, schade, sancties, boetes, strafrechtelijke schade, bedragen in rente, kosten en uitgaven van welke aard en soort dan ook(met inbegrip van redelijke advocatenkosten) gebracht door een derde onder een theorie van de wettelijke aansprakelijkheid die voortvloeit uit of verband houdt met de werkelijke of vermeende gebruik van de diensten van de klant in strijd met de toepasselijke wetgeving of de AUP door klant of een persoon met behulp van logs informatie, ongeacht of deze persoon toestemming heeft gekregen om de diensten te gebruiken door de klant.

U stemt ermee in, en vrijwaart Webhosting Zeeland TEGEN Verplichtingen uit hoofde van:

(1) ELK letsel aan personen of zaken als gevolg van verkochte producten of verspreid VIA Webhosting Zeeland servers.
(2) MATERIAAL DOOR DE KLANT aangeboden, of beweerdelijk inbreukmakend op de eigendomsrechten van een derde
(3) AUTEURSRECHT EN
(4) ONDEUGDELIJKE GOEDEREN VERKOCHT AAN KLANTEN VIA Webhosting Zeeland servers.

Uitsluiting van garanties

Webhosting Zeeland kan niet garanderen of beweert dat de diensten ononderbroken, vrij van fouten of volledig veilig zal zijn. Voor zover toegestaan ??door de toepasselijke wetgeving wijst Webhosting Zeeland alle garanties af, waaronder de impliciete garanties of verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk. Voor zover toegestaan ??door de toepasselijke wetgeving worden onze diensten geleverd op een & quot; ZOALS HET IS & quot; basis.

Beperking van aansprakelijkheid

Geen van de partijen is aansprakelijk voor enige winstderving van de ander of indirecte, bijzondere, incidentele of bestraffende verlies of schade, van welke aard dan ook, of voor schade die voorkomen had kunnen worden door het gebruik van redelijke ijver, die in verband met de overeenkomst , zelfs als de partij op de hoogte is of behoort te zijn van de mogelijkheid van dergelijke schade.

Niettegenstaande de overige inhoud van de overeenkomst vervalt de maximale totale aansprakelijkheid van Webhosting Zeeland en een van zijn werknemers, agenten of partners, onder welke theorie van de wet (met inbegrip van contractbreuk, onrechtmatige daad, strikte aansprakelijkheid en schending) wanneer de klant een betalingsachterstand heeft van meer dan drie maanden.

Schorsing van de dienstverlening / Beëindiging

Klant gaat ermee akkoord dat Webhosting Zeeland dienstverlening aan de klant kan schorsen zonder voorafgaande kennisgeving en zonder aansprakelijkheid indien: (i) Webhosting Zeeland redelijkerwijs van mening is dat de diensten worden gebruikt in strijd met ons beleid; (ii) De klant niet mee werkt aan elk redelijk onderzoek van vermoedelijke overtreding van dit beleid; (iii) Webhosting Zeeland redelijkerwijs meent dat de schorsing van de dienstverlening nodig is om zijn netwerk of de andere klanten te beschermen (iv) of op verzoek van een wetshandhaving of regelgevend agentschap. De klant zal tevens ingebreke worden gesteld en een schadebedrag aan Webhosting Zeeland moeten betalen na een schorsing van de doenstverlening onder de subsectie.

De overeenkomst kan door de klant worden beëindigd vóór het verstrijken van de initiële termijn of vernieuwde termijn zonder nadere kennisgeving en zonder aansprakelijkheid indien Webhosting Zeeland faalt op een materiële manier om de dienstverlening te leveren in overeenstemming met de voorwaarden en niet binnen tien (10) dagen de fout of schade hersteld na de schriftelijke mededeling van de klant die de fout beschrijft in redelijk detail. De overeenkomst kan door Webhosting Zeeland als volgt worden beëindigd vóór het verstrijken van de initiële termijn of vernieuwde termijn zonder nadere kennisgeving en zonder aansprakelijkheid: (i) na vijf (5) dagen merken indien de klant te laat is met betaling van enig bedrag uit hoofde van de Overeenkomst; (ii) De klant wezenlijk een andere bepaling van de overeenkomst schendt, met inbegrip van de beleidsvoorwaarden, en er niet in slaagt om de overtreding binnen dertig (30) dagen na een schriftelijke mededeling van Webhosting Zeeland van de overtreding in redelijk detail te herstellen; (iii) Binnen een (1) dag als de dienstvrlening naar de klant meer dan eens wordt gebruikt in strijd met de gebruikersvoorwaarden , of (iv) op een (1) dagen van tevoren als de klant in strijd met paragraaf 5 (klantgegevens) van deze overeenkomst. Bijde partijen kunnen deze overeenkomst binnen vijf (5) dagen van tevoren beëindigen indien de wederpartij insolventie toegeeft , een opdracht ten behoeve van zijn schuldeisers maakt, faillissement aanvraagt ??of een soortgelijke bescherming, niet in staat is zijn schulden te betalen wanneer deze vervallen is , een trustee heeft of ontvanger aangesteld voor alle of een aanzienlijk deel van haar activa, of een overeenkomst sluit voor de uitbreiding of aanpassing van alle of vrijwel alle van haar verplichtingen.

Indien u onze voorwaarden schend of gebruikersbeleid houden wij het ??recht om onze dienstverlening op te zeggen. Wij zullen nooit enige dienstverlening opzeggen zonder te proberen om het probleem op u op te lossen. Maar in extreme gevallen zoals een account met kinderpornografie behouden we het recht om onze dienstverlening per direct op te zeggen, zonder enige voorafgaande waarschuwing. Tevens ontvant u geen terugbetaling van de facturen na het schenden van onze voorwaarden en gebruikersbeleid. Bijvoorbeeld als we uw hosting account opzeggen tijdens uw eerste maand voor het overtreden van de auteursrecht zullen we u de eerste maand niet terugbetalen. Dit is om te voorkomen dat mensen die zich inschrijven voor onze diensten met de bedoeling inbreuk te maken op onze voorwaarden.

Verzoek tot Klantgegevens

De klant gaat ermee akkoord dat Webhosting Zeeland zonder voorafgaande kennisgeving aan de klant, (i) verslag kan uitbrengen aan de bevoegde autoriteiten over elk gedrag door de klant of een van de klanten van de klant of eindgebruikers die Webhosting Zeeland gelooft in strijd met de toepasselijke wetgeving, en (ii) alle informatie die het heeft over de klant of een van haar klanten of eindgebruikers in antwoord op een formele of informele verzoek van een wetshandhaving of regelgevende instantie of in antwoord op een formeel verzoek in een civiele procedure die op het eerste gezicht voldoet aan de eisen voor een dergelijk verzoek.

Back-Up Copy

De klant stemt ermee in om een recent exemplaar van alle content gehost door Webhosting Zeeland te behouden welke niet in strijd is met enige overeenkomst door Webhosting Zeeland of om ondersteunende diensten te verlenen.

Verzoek tot terugzetten van een back-up van hosting pakket

Tijdens onze dienstverlening kan de klant verzoeken om een gratis herstel van een back-up, om welke reden dan ook. Als een klant meerdere verzoeken tot een herstel binnen bepaald termijn doet hanteren wij ons standaard uurtarief.

Wijzigingen in het netwerk van Webhosting Zeeland

Upgrades en andere veranderingen in het Webhosting Zeeuland netwerk, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, wijzigingen in de software, hardware en service providers, kan de weergave of de werking van de klant gehoste inhoud en / of toepassingen beïnvloeden. Webhosting Zeeland behoudt zich het recht voor om zijn netwerk in zijn commercieel redelijke inzicht te wijzigen, en Webhosting Zeeland is niet aansprakelijk voor eventuele schade van de klant.

Kennisgevingen

Berichten aan Webhosting Zeeland in het kader van de overeenkomst via elektronische post dien te worden verzonden aan het e-mailadres welke wordt gebruikt klantenondersteuning. Berichten aan de klant zal via elektronische post worden gegeven aan de persoon genoemd als de primaire klantencontactpersoon van dit account. Kennisgevingen worden geacht te zijn ontvangen op de dag doorgegeven, of als die dag geen werkdag is, op de eerste werkdag volgend op de dag geleverd. De klant kan zijn of haar adres wijzigen in zijn of haar account of via een bericht aan onze supportafdeling.

Overmacht

Webhosting Zeeland is niet in gebreke van enige verplichting uit de overeenkomst indien de tekortkoming in de uit te voeren verplichting is te wijten aan een gebeurtenis die buiten Webhosting Zeeland's controle, inclusief, zonder beperking, aanzienlijke uitval van een deel van het elektriciteitsnet, significante storing van het internet , natuurramp, oorlog, rellen, oproer, epidemie, stakingen of andere georganiseerde arbeid actie, terroristische activiteiten, of andere gebeurtenissen van een omvang of type waarvoor waarschuwingen niet in het algemeen genomen in deze sector.

Toepasselijk / geschillen

Deze Overeenkomst wordt beheerst door de wetten van de staat der Nederlanden, exclusief de keuze van de wettelijke principes en de wetten van Nederland, zoals van toepassing. De overeenkomst is niet onderworpen aan het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de internationale verkoop van goederen.

Diversen

Bijde partijen erkennen dat de andere partij de exclusieve eigendom en rechten behoudt in de handelsmerken, dienstmerken, handelsgeheimen, uitvindingen, auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten. Geen van beide partijen kan de naam van de andere partij of het handelsmerk gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij. Beide partijen zijn voornemens om hun relatie te zien als dat van onafhankelijke contractanten en niet een partnerschap, joint venture, of werkgever / werknemer. Geen van beide partijen zal zichzelf vertegenwoordigen aan de vertegenwoordiger van de andere. Beide partij erkennen dat zij of hij heeft geen macht hebben of autoriteit naar de andere toe te binden via een overeenkomst en dat het niet aan een persoon bind die zo'n macht of autoriteit zal vertegenwoordigen . Deze overeenkomst kan alleen worden gewijzigd door een formele schriftelijke overeenkomst welke door beide partijen is ondertekend. De voorwaarden van een klanten inkooporder of andere zakelijke formulieren zijn niet bindend voor Webhosting Zeeland, tenzij ze uitdrukkelijk in een formele schriftelijke overeenkomst getekend zijn door beide partijen. Storing of vertraging in het afdwingen van enige bepaling van de overeenkomst zal door een partij niet worden beschouwd als een verklaring van afstand van de rechten van die partij ten aanzien van die bepaling of enige andere bepaling van de overeenkomst. Afwijzing van een van de rechten die krachtens deze overeenkomst door eeen partij is geen verklaring van afstand van een van haar andere rechten met betrekking tot een eerdere, gelijktijdige of toekomstige gebeurtenis, zowel qua aard of niet. De bijschriften bij deze overeenkomst maken geen deel geen uit van deze overeenkomst maar voor dienen tot het gemak van beide partijen. De volgende bepalingen zijn na afloop of beëindiging van de overeenkomst van kracht: Vergoedingen, vrijwaringsverplichtingen, bepalingen die de aansprakelijkheid en afwijzing garanties, bepalingen met betrekking tot de eigendom van de intellectuele eigendom, deze diverse bepalingen en andere bepalingen die naar hun aard bestemd zijn om beëindiging van de overeenkomst van kracht. Er zijn geen derde begunstigden van deze overeenkomst. Noch verzekeraars noch de klanten van resellers zijn derde partij begunstigden bij deze Overeenkomst. De klant mag deze overeenkomst niet over dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Webhosting Zeeuland. Goedkeuring door webhosting Zeeland voor een opdracht is afhankelijk van de opdrachtnemer en Webhosting Zeeuland goedkeuringscriteria. Webhosting Zeeland kan de overeenkomst geheel of gedeeltelijk toewijzen. Deze overeenkomst, samen met de bestelling en de beleidsvoorwaarden vormt de volledige en exclusieve overeenkomst tussen beide partijen met betrekking tot het onderwerp en vernietigt en vervangt alle voorgaande begrip of communicatie, schriftelijke of mondelinge overeenkomsten.

Copyright bestanden

Alle bestanden die zijn opgeslagen op de servers van Webhosting Zeeuwland dienen juridisch eigendom te zijn en worden vergezeld van een geldig auteursrechtelijk bewijs. Dit zijn bijvoorbeeld MP3, AVI, MID, MIDI, MPG, MPEG, MOV, EXE, ISO. Indien wij in uw account bestanden ontdekken zonder licentie en / of illegale bestanden zullen deze bestanden worden onderworpen aan verwijdering.

OPZEGGING VAN DE DIENSTVERLENING

Webhosting Zeeland behoudt zich het recht voor om een dienst op elk moment op te zeggen. Alle kosten die op voorhand zijn betaald voor de opzegging wordt berekenend en door Webhosting Zeeland terugbetaald aals we van mening zijn dat u recht heeft op deze terugbetaling. Elke overtreding van onze voorwaarden resulteert in extra kosten gefactureerd aan u.

PROMOTIES & amp; AANBIEDINGEN

Webhosting Zeeland kan promotie-tarieven of speciale aanbiedingen aanbieden, waarvan de voorwaarden al dan niet gunstiger zijn dan de bepalingen en voorwaarden voor uw diensten. Dergelijke acties of wijzigingen zijn niet van invloed op uw verplichtingen krachtens deze overeenkomst. Promotionele kosten kunnen worden onderworpen aan aanvullende voorwaarden die, voor zover zij in strijd zijn met de voorwaarden van deze overeenkomst, zullen worden geregeld. Verschillende promotionele vergoedingen en speciale aanbiedingen kunnen niet met elkaar worden gecombineerd.

We hebben diverse speciale aanbiedingen met een gratis domeinnaam. De kosten van deze domeinnaam wordt meestal gedekt door de betalingen van de eerste maanden. Als gevolg van deze kosten worden onze promoties niet terugbetaald en worden ze ook niet gedekt door onze 30-dagen geld terug garantie.

INTELLECTUELE EIGENDOM

Materiaal voor u toegankelijk via diensten van Webhosting Zeeland kunnen onderworpen zijn aan bescherming onder de Nederlandse wetten op het auteursrecht, of de wetten ter bescherming van handelsmerken, bedrijfsgeheimen en eigen informatie. Behalve wanneer dit uitdrukkelijk is toegestaan ??door de eigenaar van dergelijke rechten, moet u Webhosting Zeeland of de servers en het netwerk niet gebruiken op een wijze die inbreuk zou maken, schenden, verdunnen of een dergelijke rechten kunnen verduisteren, met betrekking tot materiaal waar u toegang toe heeft of heeft ontvangen via het Webhosting Zeeland netwerk. Als u gebruik maakt van een domeinnaam in verband met Webhosting Zeeland of soortgelijke dienstverlening, moet u die domeinnaam niet in strijd met enig handelsmerk, service merk of soortgelijke rechten van een derde partij gebruiken.

NETWERKBEVEILIGING

Customers may not use the Webhosting Zeeland network with an attempt to circumvent user authentication or security of any host, network, or account. This includes, but is not limited to, accessing data not intended for YOU, logging into a server or account YOU are not expressly authorized to access, password cracking, probing the security of other networks in search of weakness, or violation of any other organization's security policy. YOU may not attempt to interfere or deny service to any user, host, or network. This includes, but is not limited to, flooding, mail bombing, or other deliberate attempts to overload or crash a host or network. Webhosting Zeeland will cooperate fully with investigations for violations of systems or network security at other sites, including cooperating with law enforcement authorities in the investigation of suspected criminal violations. Users who violate system or network security may incur criminal or civil liability.

ELECTRONIC COMMERCE

YOU will be solely responsible for the development, operation and maintenance of YOUR online store and products along with all content and materials appearing online or on YOUR products, including without limitation:

(a.) the accuracy and appropriateness of content and materials appearing within the store or related to YOUR products,
(b.) ensuring that the content and materials appearing within the store or related to YOUR products do not violate or infringe upon the rights of any third party, and
(c.) ensuring that the content and materials appearing within the store or related to YOUR products are not libelous or otherwise illegal. YOU will be solely responsible for the final calculation and application of shipping and sales tax. YOU will also be solely responsible for accepting, processing, and filling any customer orders, and for handling any customer inquiries or complaints arising there from.

YOU are also responsible for the security of any customer credit card numbers and related customer information YOU may access as a result of conducting electronic commerce transactions through YOUR website. YOU will keep all such information confidential and will use the same degree of care and security as YOU use with your confidential information.

STATIC & DYNAMIC CONTENT CACHING

YOU expressly

(i) grant to Webhosting Zeeland a license to cache the entirety of YOUR website, including content supplied by third parties, hosted by Webhosting Zeeland under this Agreement and
(ii) agree that such caching is not an infringement of any of YOUR intellectual property rights or any third party's intellectual property rights.

IP ADDRESS OWNERSHIP

Webhosting Zeeland shall maintain and control ownership of all IP numbers and addresses that may be assigned to YOU by Webhosting Zeeland. Webhosting Zeeland reserves, in its sole discretion, the right to change or remove any and all such IP numbers and addresses.

DOMAIN NAME REGISTRATION

YOU agree to pay Webhosting Zeeland prior to the effectiveness of the desired domain name registration, the then-current amount set forth in the Webhosting Zeeland price schedule for the initial registration of the domain name and, should YOU choose to renew the registration, subsequent renewals of the registration. All fees are non-refundable, in whole or in part, even if YOUR domain name registration is suspended, canceled or transferred prior to the end of YOUR then current registration term. Webhosting Zeeland reserves the right to change fees, surcharges, renewal fees or to institute new fees at any time, for any reason, at its sole discretion. YOUR requested domain name will not be registered unless and until we receive actual payment of the registration fee, and have confirmed YOUR registration in an email from Webhosting Zeeland to the email address indicated in YOUR registration application. In the event of a chargeback by a credit card company (or similar action by another payment provider allowed by Webhosting Zeeland) in connection with the payments of the registration fee for YOUR domain name registration, YOU agrees and acknowledges that the domain name registration shall be transferred to Webhosting Zeeland as the paying entity for that registration to the registry and that we reserve all rights regarding such domain name including, without limitation, the right to make the domain name available to other parties for purchase. Webhosting Zeeland will reinstate YOUR domain name registration solely at Webhosting Zeeland's discretion, and subject to our receipt of the initial registration or renewal fee and our then-current reinstatement fee.

Transfer domain registrar to Webhosting Zeeland

YOU agree to pay Webhosting Zeeland prior to the effectiveness of the desired domain name transfer request, the then-current amount set forth in the Webhosting Zeeland price schedule for the initial transfer request of the domain name. YOU agree and acknowledge that the domain name transfer will fail, and all fees are non-refundable, for the following reasons, but not limited to:

- No response from the Registered Name Holder or Administrative Contact
- Domain name in Registrar Lock Status
- Domain name registration period time expires or other constraints, other than during the first 60 days of initial registration or during the first 60 days after a registrar transfer

Webhosting Zeeland reserves the right to change fees, surcharges, renewal fees or to institute new fees at any time, for any reason, at its sole discretion. YOUR requested domain name will not be registered unless and until we receive actual payment of the registration fee, and have confirmed YOUR registration in an email from Webhosting Zeeland to the email address indicated in YOUR registration application. In the event of a chargeback by a credit card company (or similar action by another payment provider allowed by Webhosting Zeeland) in connection with the payments of the registration fee for YOUR domain name registration, YOU agrees and acknowledges that the domain name registration shall be transferred to Webhosting Zeeland as the paying entity for that registration to the registry and that we reserve all rights regarding such domain name including, without limitation, the right to make the domain name available to other parties for purchase. Webhosting Zeeland will reinstate YOUR domain name registration solely at Webhosting Zeeland discretion, and subject to our receipt of the initial registration or renewal fee and our then-current reinstatement fee.

Transfer domain away from Webhosting Zeeland

Webhosting Zeeland reserves all rights, without limitation, to reject the domain name transfer request for the following reasons, but not limited to:

- No response from the Registered Name Holder or Administrative Contact
- Domain name in Registrar Lock Status and there is no request from Registered Name Holder or Administrative Contact for the status change
- Domain name registration period time will be expiring in less than 60 days or other constraints, other than during the first 60 days of initial registration or during the first 60 days after a registrar transfer

YOU agree and acknowledge that the failure or success of a domain name transfer will be his/her sole responsibility, and Webhosting Zeeland will not be held liable for the failure of a domain name transfer for any reason.

Domain registrations are non-refundable. Please do not purchase the domain name until you are certain that it is exactly what you would like to buy.

LAWFUL PURPOSE

Webhosting Zeeland reserves the right to refuse service to anyone. YOU may only use Webhosting Zeeland server for lawful purposes and our services may not be used for illegal purposes or in support of illegal activities. We reserve the right to cooperate with legal authorities and/or injured third parties in the investigation of any suspected crime or civil wrongdoing. If anything is not legal in the United States of America, it is not permitted to reside on our servers. Transmission, distribution or storage of any material in violation of any applicable law or regulation is prohibited. This includes but not limiting material protected by copyright, trademark, trade secret or other intellectual property right used without proper authorization, and material that is obscene, defamatory, constitutes an illegal threat, or violates export control laws. Examples of non-acceptable content or links: 'Pirated Warez', OGG, AVI, MPEG, ISO, 'Hacker programs or archives', 'Copyrighted Digital Movie Copies (DIVX)' and 'Unlicensed MP3'. The designation of any materials as such described above is left entirely to the discretion of Webhosting Zeeland management.

If illegal content or usage is found, the account will be suspended and/or terminated. YOU agree that Webhosting Zeeland may disclose any and all YOUR information including assigned IP numbers, account history, account use, etc. to any law enforcement agent who makes a written request without further consent or notification.

Regardless of the place of signing this agreement, YOU agree that for purposes of venue this contract is entered in Fremont, California, and any dispute will be litigated or arbitrated in Fremont, California. Defendants further waive all objections to venue and acknowledge that venue in any such litigation will be held in Fremont courts. IN NO EVENT SHALL Webhosting Zeeland'S MAXIMUM LIABILITY EXCEED FIVE HUNDRED ($500.00) DOLLARS.

PRIVACY STATEMENT

Webhosting Zeeland follows the strict guidelines of our customer privacy statement. Please make sure you understand this statement fully.

 
Onze officiële partners
 

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, handleidingen en aanbiedingen